Tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán Tài chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo tài chính, kế toán và quản trị chi phí, lập kế hoạch và kiểm soát, lập và phân tích báo cáo quản trị, tài chính doanh nghiệp.
  • Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn của Công ty. Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc kiểm soát tài chính của Công ty và nghiệp vụ về thủ tục tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ...;
  • Quản trị nguồn ngân...

Tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán Tài chính

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top