Hỏi đáp Trường hợp nào cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Những bài viết được đọc nhiều nhất

TruongNguyen

♥♥♥ ATC ♥♥♥
Thành viên BQT
- Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.
- Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
- Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Như vậy, để được hoàn thuế TNCN, cá nhân phải có đủ các điều kiện sau:

- Có số thuế nộp thừa;
- Có mã số thuế TNCN tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;
- Đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN
- Có đề nghị hoàn thuế.
 
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top