Tổng Cục Thuế Thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số 3759/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 02/04/2018 v/v thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh


 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top