Phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công - đối với cá nhân cư trú

Số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào thu nhập tính thuế và biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trừ đi (-) 3 khoản sau:

i) Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện;

ii) Các...


Phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công - đối với cá nhân cư trú

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top