Kinh nghiệm làm kế toán ở phòng khám đa khoa của Công ty TNHH tư nhân

Những bài viết được đọc nhiều nhất

TruongNguyen

♥♥♥ ATC ♥♥♥
Thành viên BQT
Đã từng setup cả hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ cho Công ty TNHH Bệnh Viện khá lớn năm 2018-2019 nhưng đọc câu hỏi của bạn mình cũng không chỉ cho bạn cái gì?
- Doanh thu thì chia làm 2: Doanh thu khám chữa bệnh bảo hiểm và doanh thu khám chữa bệnh không bảo hiểm
2 loại doanh thu trên lại chia mỗi loại làm 2 là Doanh thu bán thuốc và doanh thu khám bệnh
4 loại doanh thu trên thì lại chia ra thành doanh thu của các khoa, phòng khác nhau, 1 bệnh viện nó phải đủ các khoa như khoa nội, khoa ngoại, khoa nhi, khoa sản ...
- Chi phí: tương ứng với các loại doanh thu thì sẽ có chi phí giá vốn đi kèm và các chi phí quản lý phân bổ, chi phí bị bảo hiểm xuất toán, chi phí oằn tà là vằn khác ... và mây mây
- Nói về con người thì cũng chia làm 2:
1. Y sỹ, dược sỹ, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên, quản lý của cty
2 .Y sỹ, dược sỹ, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên, quản lý thuê ngoài
Nói 1 cách toàn diện thì có 1 tỷ thứ và đây là loại hình doanh nghiệp đặc thù, vừa theo quy định pháp luật về doanh nghiệp nhưng đồng thời phải tuân theo quy định của ngành dọc.
 
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top