Tổng Cục Thuế Khi Cty trả tiền cho MC, ca sĩ, cộng tác viên bên ngoài và không ký hợp đồng LĐ vì thường theo vụ việc và mức chi thấp thì có phải khấu trừ lại thuế

Ngày 29/12/2017 Tổng Cục Thuế nhận được thắc mắc của DN như sau:
Công ty tôi là công ty truyền thông nên thường tổ chức các chương trình sự kiện cho khách hàng. Khi đó, công ty tôi hay thuê MC, ca sĩ, cộng tác viên bên ngoài và không ký hợp đồng lao động vì thường theo vụ việc và mức chi thấp, thường mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng. Vậy khi công ty trả tiền cho những người này thì có phải khấu trừ lại thuế TNCN của họ không? Và trong tháng có được trả nhiều lần hay không?

Trả lời:

Tại Điều 25 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính về thuế quy định: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/1lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp của công ty bạn thì mỗi lần chi trả dưới 2 triệu thì không phải khấu trừ thuế TNCN và không khống chế số lần chi trả trong tháng.
 

Sửa lần cuối:

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top