Kế toán quản trị - Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp

TRÌNH TỰ XÂY DỰNG DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP
Do hoạt động của doanh nghiệp sản xuất thường đa dạng và phức tạp nhất nên trình tự xây dựng dự toán tổng thể ở doanh nghiệp sản xuất được xem xét. Trình tự chung được thể hiện qua sơ đồ sau:
dutoantongthe.jpg
Sơ đồ trên chưa thể hiện mối liên hệ giữa các loại dự toán và tất cả các chức năng trong doanh nghiệp sản xuất. Ví dụ: dự toán của bộ phận...

Kế toán quản trị - Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top