Hướng dẫn cách toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất khi đơn hàng không liên tục

Cho em hỏi anh chị có kinh nghiệm với ạ.
Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất ( em tính giá thành sản phảm theo đơn đặt hàng), nhưng trong kỳ không có đơn hàng nào thì CP NC này phải hạch toán, kết chuyển vào đâu ạ.
Ví dụ: khi có đơn hàng A thì hạch toán: Nợ 622-A/ có 334
Nợ 154-A/ có 622-A
Nợ 632-A/ có 154-A
Nhưng nếu trong tháng này k có đơn hàng nào để sx nhưng lương CN vẫn phải trả thì có thể hạch toán: Nợ 622/có334
Nợ 632/ có 622 như vậy được không ạ.
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

TruongNguyen

♥♥♥ ATC ♥♥♥
Thành viên BQT
Về nguyên tắc thì chỉ các chi phí liên quan trực tiếp việc sản xuất các đơn hàng mới tính vào chi phí các đơn hàng đó.
Trường hợp công ty sản xuất theo mùa vụ thì định kỳ trích trước chi phí nhân công trực tiếp vào chi phí của kỳ có sản phẩm (Nợ 622/Có 335), đến giai đoạn không phải mùa nhưng vẫn phải trả lương ghi Nợ 335/Có 334.
Trường hợp công ty gặp các sự cố bất khả kháng mà không sản xuất được (ví dụ Covid 19) nhưng vẫn trả lương thì nên tính vào chi phí khác (Nợ 811/Có 334).
 
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top