Hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát hiện còn hóa đơn, chứng từ chưa kê khai nộp thuế gtgt thì xử lý như thế nào

Những bài viết được đọc nhiều nhất

TruongNguyen

♥♥♥ ATC ♥♥♥
Thành viên BQT
Đối với hóa đơn đầu vào:
Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện còn hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa kê khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ lập hóa đơn, chứng từ thì được kê khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo.
LƯU Ý: Phải kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế liên quan đến kỳ lập hóa đơn, chứng từ đó.
Đối với hóa đơn đầu ra:
Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung
Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.
 
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top