Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

– Công dụng hàm Days: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel
– Cú pháp: DAYS(end_date, start_date).
  • Trong đó:
    • end_date: Là ngày kết thúc muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.
    • start_date: Là ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.
– Chú ý:
  • Nếu end_datestart_date đều có dạng số -> hàm dùng EndDateStartDate để tính số ngày giữa 2 ngày này.
  • Nếu...

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top