Hạch toán bù trừ công nợ với nhà cung cấp nước ngoài khi chi hộ tiền trong nước.

Các bạn cho mình hỏi , bên mình có nghiệp vụ sau, ngày 27/10 chi trả hộ tiền mặt cho nhà CC nước ngoài phí chuyển phát nhanh là 5.568.814 VNĐ (HĐ tiền Việt) , khách hàng nước ngoài họ yêu cầu bù trừ công nợ cho họ (credit note) ngày 2/11 số tiền là 277,78 USD (2 khoản này cấn trừ hết cho nhau) vậy bên mình hạch toán và cấn trừ khoản tiền này như thế nào
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

TruongNguyen

♥♥♥ ATC ♥♥♥
Thành viên BQT
Nghiệp vụ chi hộ mà thôi.
1. Khi chi tiền mặt hộ hạch toán:
Nợ TK 1388
Có 1111
2. Khi bù trừ công nợ hạch toán:
Nợ TK 331
Có TK 1388
3.Khi quy đổi tỷ giá Nếu có chênh lệch tỷ giá thì nếu tỷ chênh lên DN được hưởng hạch toán số tiền chênh
Nợ TK 1121
Có TK 515
4. Doanh nghiệp thiệt tiền chênh
Nợ TK 635
Có TK 1121
Hết
 
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top