Công ty đang tạm ngừng hoạt động thì có nộp được các loại báo cáo năm cũ không?

cho e hỏi tý với ạ :
-Công ty đang tạm ngừng hoạt động thì có nộp lại báo cáo các năm cũ được ko ạ ? Hay phải chờ hoạt động lại mới nộp được ạ ?
- báo cáo tài chính làm lại có số lỗ tăng thêm hoặc số lãi tăng thêm nhưng do còn được bù trừ từ các năm trước nên chưa phải nộp thuế tndn. Vậy có phải làm bản giải trình khai bổ sung mẫu 01/Khbs ko ạ ?
Và khi nộp lại tờ khai quyết toán tndn thì nộp bản chính hay bản kê khai bổ sung ạ

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top