Có gì mới?

Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho

TN96513

Quản lý nhóm
Thành viên BQT
Tham gia
3/5/18
Bài viết
112
Thích
3
Điểm
18
Nơi ở
Thành Đông
#1
CHUẨN MỰC SỐ 02

HÀNG TỒN KHO

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)​

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp...

Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho

Xem tiếp...