Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào ?

Tháng 6 cty mình có mua một lô hàng, hàng đã về nhưng chưa có HD GTGT.
Trong tháng 6 mình đã xuất bán hết số hàng đó và cũng xuất HD GTGT cho khách hàng.
Tháng 7 HD đầu vào của mình mới về nhưng trên hoá đơn lại xuất vào tháng 7,
Bây giờ phải làm thế nào cả nhà?Thanks!
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Cocomi

Tuyển dụng uy tín
Hàng về trước thì bạn cứ hạch toán bình thường thôi, khi nào hóa đơn về thì hạch toán thêm thuế và kê khai khấu trừ
 
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top