Các nhân nghỉ hưu có lương hưu nhưng đi làm thêm và nhận lương có phải quyết toán thuế TNCN?

Công ty mình có trường hợp nhân viên bảo vệ là người đã nghỉ hưu và có lương 3 triệu đồng một tháng. Hiện Công ty trả cho cá nhân đó mức lương 6 triệu đồng. Xin hỏi với thu nhập như vậy cá nhân nhân viên đó có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không? Nếu trong trường hợp công ty tăng lương trả nhân viên đó 7 triệu 1 tháng cả hai khoản thu nhập trên lớn hơn 9 triệu đồng một tháng thì họ có phải nộp thuế TNCN không?
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

TruongNguyen

♥♥♥ ATC ♥♥♥
Thành viên BQT
Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, khoản tiền lương hưu nhân viên công ty bạn nhận được là thu nhập được miễn thuế; ngoài ra nhân viên đó có đi làm và Công ty bạn có trả thu nhập tiền lương là 6 triệu đồng và dự tính tăng lên 7 triệu đồng thì nhân viên đó không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và không phải tự quyết toán thuế TNCN.
 
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top