Bán hàng trong siêu thị hoá đơn xuất như thế nào

Công ty em bán thực phẩm và có cung cấp hàng vào siêu thị theo hợp đồng ký gửi hàng hóa. Trên hợp đồng có ghi rõ cty em phải trả cho bên bán tỷ lệ phân chia doanh thu là 25%. Doanh số bán của tháng trước sẽ chốt vào đầu tháng sau & sau đó bên em sẽ xuất hóa đơn. Tuy nhiên phía siêu thị yêu cầu bên em chỉ xuất hóa đơn VAT với giá 75%. Theo em hiểu thì đây là hợp đồng theo dạng bán đúng giá hưởng hoa hồng, bên em phải xuất hóa đơn 100% & siêu thị phải xuất cho bên em hóa đơn 25% tiền hoa...

Bán hàng trong siêu thị hoá đơn xuất như thế nào

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top