Tổng Cục Thuế Anh trai tôi được bác sỹ chuẩn đoàn bị bệnh không thể lao động. Vậy tôi muốn hỏi anh trai tôi có được coi là người phụ thuộc của tôi để khai giảm trừ

Tôi có một người anh trai đang độ tuổi lao động. Đầu năm 2017 anh trai tôi được bác sỹ chuẩn đoàn bị suy nhược thần kinh, mờ mắt sau biến chứng sốt xuất huyết và đã nghỉ việc 1 năm nay để chữa bệnh. Tuy nhiên, đến nay sức khoẻ đã đỡ nhưng anh tôi không đi làm được nữa. Anh trai tôi không có gia đình nên tôi phải là người nuôi dưỡng, Vậy tôi muốn hỏi anh trai tôi có được coi là người phụ thuộc của tôi để khai giảm trừ gia cảnh không?
Trả lời:
Căn cứ vào khoản 1, Điều 9 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuôc đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động; Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quan tháng trong năm trừ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…

Căn cứ vào quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì trương hợp anh trai bạn đang trong độ tuổi lao động bị suy nhược thần kinh, mờ mắt sau biến chứng sốt xuất huyết nếu có giấy xác nhận của cơ sở y tế là bênh hiểm nghèo theo Danh mục bệnh hiểm nghèo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì được coi là người phụ thuộc và được giảm trừ gia cảnh.
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top