tuyển dụng bảo vệ

  1. A

    Tuyển dụng vị trí nhân viên bảo vệ

    Công ty bảo vệ Thắng Lợi Đà Nẵng cần tuyển nhân viên bảo vệ MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Duy trì an ninh trật tự của cửa hàng, kiểm soát cán bộ công nhân làm việc, và khách hàng ra vào mua sắm. – Kiểm soát mọi loại hàng hóa xuất- nhập ra vào cửa hàng thời trang theo quy trình và yêu cầu của quản lý. –...