tomahosoft

  1. T

    Sự khác biệt giữa phần mềm quản lý khách hàng CRM và phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP?

    Phần mềm CRM (Customer Relationship Management): Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng một cách có tổ chức, cung cấp công cụ giúp thiết lập mục tiêu, đánh giá, phân loại khách hàng tiềm năng tạo cơ sở cho các kế hoạch tiếp cận khách hàng hợp lý, tăng khả năng chốt sale. Công tác...
  2. T

    Giải pháp quản trị tổng thể cho doanh nghiệp với phần mềm Tomahosoft

    Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý doanh nghiệp đã không còn xa lạ, các phương pháp quản lý thủ công chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Cũng như việc chọn lựa các công cụ, phần mềm riêng lẽ hỗ trợ trong quản lý từng bộ phận sẽ khó kiểm soát vận hành một...