tomaho

 1. T

  ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA ERP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ?

  ERP (Enterprise Resource Planning) - Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp là giải pháp ra đời với hệ thống được ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về quản lý, điều phối các hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả thông qua quy trình đã được quy chuẩn khi thiết kế phần...
 2. T

  Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng cho doah nghiệp với phần mềm Tomaho

  Quản lý quan hệ khách hàng chính là bước quan trọng dẫn đến thành công của một doanh nghiệp. Quản lý quan hệ khách hàng hay CRM là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng. Việc đo lường và...
 3. T

  Lợi ích khi triển khai phần mềm quản lý Tomaho cho doanh nghiệp

  ERP là một giải pháp phần mềm ra đời đã khá lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Phần mềm này không sử dụng cho một cá nhân nào mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong công tác quản lý toàn bộ hoạt động của công ty. Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng ban, mọi chức...
 4. T

  Giải pháp quản trị tổng thể cho doanh nghiệp với phần mềm Tomahosoft

  Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý doanh nghiệp đã không còn xa lạ, các phương pháp quản lý thủ công chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Cũng như việc chọn lựa các công cụ, phần mềm riêng lẽ hỗ trợ trong quản lý từng bộ phận sẽ khó kiểm soát vận hành một...