thuế nhập khẩu

 1. yenbui

  Hỏi đáp Thủ tục đối với hình thức bảo lãnh chung tiền nộp thuế XNK bao gồm những gì?

  Ketoanfun trả lời: Căn cứ quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Thủ tục đối với hình thức bảo lãnh chung a) Trước khi làm thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đề nghị được bảo lãnh chung cho hàng hoá nhập...
 2. yenbui

  Hỏi đáp Bảo lãnh riêng tiền nộp thuế thì cần phải làm gì?

  Ketoanfun trả lời: Căn cứ quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Thủ tục đối với hình thức bảo lãnh riêng a) Khi làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nếu thực hiện bảo lãnh người nộp thuế nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh cho cơ quan hải quan; b)...
 3. yenbui

  Hỏi đáp Điều kiện người nộp thuế được áp dụng bảo lãnh thuế XNK là gì?

  Ketoanfun trả lời: Căn cứ quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Cơ quan hải quan chấp nhận áp dụng bảo lãnh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: a) Điều kiện người nộp thuế được áp dụng bảo lãnh: a.1) Người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính đến...
 4. yenbui

  Hỏi đáp Có mấy hình thức bảo lãnh thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu?

  Ketoanfun trả lời: Căn cứ quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Có 2 hình thức bảo lãnh thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu là bảo lãnh riêng và bảo lãnh chung: a) Bảo lãnh riêng là việc tổ chức tín dụng hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng cam kết bảo lãnh thực...
 5. yenbui

  Hỏi đáp Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất?

  Ketoanfun trả lời: Căn cứ quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất a) Người nộp thuế phải nộp thuế nhập khẩu, các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có) trước khi hoàn thành thủ tục hải quan hàng tạm nhập. Trường hợp chưa...
 6. yenbui

  Hỏi đáp Thời hạn nộp thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu?

  Ketoanfun trả lời: Căn cứ quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu: a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện: a.1)...
Top