thủ kho

  1. TruongNguyen

    Hà Nội Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á cần tuyển 01 kế toán kho và 01 trưởng bộ phận kho

    Công ty Toàn Á là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành lọc nước, xử lý nước, hội nhập cùng xu thế chung của thế giới về vấn đề nước sạch và bảo vệ môi trường. Để đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng cả về quy mô và chất lượng, công ty có nhu cầu tuyển dụng tại các vị trí sau: Nhân viên Kế toán...