tài sản tạm ngừng

  1. T

    Tổng Cục Thuế Thời gian sửa chữa dây truyền sản xuất có được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không?

    Công ty tôi có một dây truyền lắp ráp đồ điện tử, do dây truyền đã sử dụng nhiều năm chưa được bảo dưỡng. Năm 2017, để đảm bảo sản xuất các mặt hàng đạt chất lượng cao, công ty đã tạm dừng sản xuất 7 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền này. Xin hỏi trong thời gian sửa chữa dây truyền này có...
Top