phào chỉ hà nội

  1. T

    cách lựa chọn phào chỉ trần, phào tường, phào gờ cho từng phòng

    1. LỰA CHỌN PHÀO CHỈ PHÙ HỢP CHO TỪNG CĂN PHÒNG: Phào chỉ trần nhà, phào gờ tường, phào nẹp.... là những loại phào chỉ trang trí dùng để hoàn thiện những nơi chuyển tiếp giữa trần, gờ tường, góc cạnh. Tác dụng của phào chỉ là tạo nên sự thanh thoát và tao nhã cho các hạng mục công trình. Phào...