kế toán tài chính

  1. TN96513

    Hà Nội Tuyển kế toán tổng hợp - Công ty TNHH Kim Hưng

    CÔNG TY TNHH KIM HƯNG có bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các thiết bị, vật tư y tế. Hiện tại Chúng tôi cần tuyển KẾ TOÁN TỔNG HỢP, cụ thể: *🎺🎺🎺Mô tả công việc: – Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập báo cáo, quyết tooán. – Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ...
  2. yenbui

    Đề cương giáo trình kế toán tài chính (Phần 1: Mục lục giáo trình)

    ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Chương 1: Tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp (Đ/c Đỗ) Vai trò, nhiệm vụ KTTC trong doanh nghiệp 1.1.1Vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế 1.1.2Yêu cầu và nội dung của kế toán tài chính 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp Những khái...
Top