kế toán sản xuất

  1. TruongNguyen

    Bình Dương CÔNG TY CP SX TM DV ĐẠI LỢI PHÁT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN KHO – KẾ TOÁN SẢN XUẤT

    CÔNG TY CP SX TM DV ĐẠI LỢI PHÁT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN KHO – KẾ TOÁN SẢN XUẤT Kế toán viên kho (1 Nữ, nam) ưu tiên KV Thủ Đức , Dĩ An Mô tả CV: - Nhập liệu, kiểm soát, báo cáo số liệu xuất nhập tồn theo ngày/ tuần/ tháng - Điều phối hàng hóa, xuất hàng - Các công việc khác về kế toán nội bộ...