kế toán online

  1. T

    ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE CHO DOANH NGHIỆP

    ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE CHO DOANH NGHIỆP Kế toán online ANA là sản phẩm của sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin, lập trình website và hệ thống nghiệp vụ tài chính - kế toán – quản trị. ANA online là sự lựa chọn tuyệt với cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt...
  2. T

    PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE CHO DOANH NGHIỆP

    hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình thức tổ chức. Hiện nay với sự ảnh hưởng nghiêm trọng và tốc độ lây lan chóng mặt của dịch COVID -19 song với ngành nghề đặc thù kế toán vẫn luôn phải thực hiện nhiều công việc như đối chiếu sổ sách, quyết toán công nợ, hay chuyển hóa đơn...