kế toán lương cao

  1. X

    Hà Nội Kế Toán Trưởng Công Ty Gỗ Govina Làm Việc Tại Bắc Kạn Lương Trên 20 Triệu (Cách Hn 100Km) Phỏng vấn tại HN hoặc BK

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán. Phân công công việc và hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc. - Xây dựng các quy chế, quy trình kế toán phù hợp và tối ưu. - Nắm vững quy trình của các phòng ban khác - Lập và phân tích các báo cáo tài...
Top