gửi phiếu lương hàng loạt qua email

  1. truonghet

    Gửi phiếu lương hàng loạt qua email từ bảng lương

    Bạn có một bảng lương bằng excel và bạn muốn tạo phiếu lương từ bảng lương rồi gửi cho mỗi nhân viên? Bạn muốn phiếu lương dưới dang *. pdf, và muốn có password để đảm bảo tính bảo mật thông tin? Bạn chưa có giải pháp? Bạn muốn tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và hơn hết là độ chính xác cao...