erp

 1. T

  ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA ERP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ?

  ERP (Enterprise Resource Planning) - Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp là giải pháp ra đời với hệ thống được ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về quản lý, điều phối các hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả thông qua quy trình đã được quy chuẩn khi thiết kế phần...
 2. T

  Sự khác biệt giữa phần mềm quản lý khách hàng CRM và phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP?

  Phần mềm CRM (Customer Relationship Management): Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng một cách có tổ chức, cung cấp công cụ giúp thiết lập mục tiêu, đánh giá, phân loại khách hàng tiềm năng tạo cơ sở cho các kế hoạch tiếp cận khách hàng hợp lý, tăng khả năng chốt sale. Công tác...
 3. T

  Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng cho doah nghiệp với phần mềm Tomaho

  Quản lý quan hệ khách hàng chính là bước quan trọng dẫn đến thành công của một doanh nghiệp. Quản lý quan hệ khách hàng hay CRM là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng. Việc đo lường và...