Thuế thu nhập cá nhân

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNCN

Đăng ký người phụ thuộc phát sinh số giấy tờ tùy thân đã có giờ phải làm sao

Có được bù trừ thuế TNCN đối với những đối tượng ủy quyền quyết toán thuế không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Giải trình chênh lệch lao động giữa tờ khai quyết toán thuế tncn và lao động tham gia bảo hiểm

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nộp chậm tờ khai quyết toán thuế TNCN 42 ngày thì mức phạt bao nhiêu?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Giải trình thuế TNCN của nhân viên phát sinh với cơ quan thuế

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng của cá nhân cư trú

Phương pháp tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân cư trú

Thuế TNCN đối với thu nhập nhượng quyền thương mai, trúng thưởng của cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú

Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn của Cá nhân cư trú

Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh - Cá nhân cư trú

Thủ tục hoàn thuế TNCN khi thay đổi CMTND sang thẻ CCCD?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công - đối với cá nhân cư trú

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Đối tượng nộp thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thu nhập miễn thuế , thu nhập giảm thuế TNCN

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Lao động làm từ tháng 1 đến tháng 5 bây giờ đăng ký giảm trừ gia cảnh từ tháng 1 có được không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Lao động làm việc từ tháng 1 tháng 5 mới đăng ký giảm trừ gia cảnh thì phải tính từ thời điểm nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thuế TNCN với nười nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân nhưng ở quận không nhận yêu cầu lên tổng cục thuế phải làm sao

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Quyết toán thuế TNCN nhưng cơ quan thuế bảo chưa nhận được bản điện tử?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư nhân dân với người khác thì phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Có giấy hoàn thuế TNCN nhưng chỉ đóng thuế 1/2 năm giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Cổ đông sang nhượng vốn góp ngang giá có phải nộp thuế tncn không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hoàn thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi thì nộp hồ sơ ở đâu?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen
Top