Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Kê khai Hóa đơn mua vào không chịu thuế GTGT

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Quyết toán thuế bị loại thuế GTGT thì điều chỉnh như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh hàng không chịu thuế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Số liệu tờ khai thuế gtgt 33311 khác với báo cáo tài chính thì điều chỉnh lại được không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 cơ quan thuế yêu cầu giải trình

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Cục thuế yêu cầu giải trình số thuế GTGT còn được khấu trừ quá lớn?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Điều chỉnh tờ khai thuế quý 3/2019 thì có phải thực hiện bút toán nào không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Dịch vụ đầu ra không chịu thuế thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài nhưng có văn phòng ở Việt Nam thì phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được khấu trừ sang thuế GTGT không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất GTGT 0%

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT mới nhất

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Quy định về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Phạm vi áp dụng thuế GTGT

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Khái niệm , đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thuế gtgt mua nguyên liệu cho sx sản phẩm cả chịu thuế và không chịu thuế làm sao cho có lợi?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Số tiền thuế GTGT không làm hoàn thuế phân bổ vào chi phí như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thuế gtgt đầu ra với máy móc nông nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Có quyết định hoàn thuế nhưng sai số tài khoản người nhận phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất khẩu thì tài khoản ngân hàng cần đăng ký ntn để nhận USD?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Quên chưa kê khai hóa đơn GTGT đầu vào quý 1 thì phải làm gì?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Giấy báo có của ngân hàng có phải là chứng từ hợp pháp khi hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen
Top