Phần mềm hỗ trợ thuế

Tập hợp các phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp

Không cài được google chorme Extension của trang thuedientu

T thuynga92

Lỗi khi đăng nhập vào trang thuedientu phải giải quyết như thế nào?

T thuynga92

Làm sao đổi được mật khẩu trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ạ?

T thuynga92

Lỗi đổi mật khẩu token khi nộp thuế trên thuedientu

T thuynga92

Không truy cập được vào thuedientu.gdt.gov

T thuynga92

Lỗi khi cài htkk mới bị dừng khi chạy và không vào được thuedientu

T thuynga92

Lỗi đẩy phụ lục hóa đơn chữ ký số báo thành công mà nộp thì báo chưa ký

T thuynga92

Lỗi sau khi đổi mật khẩu thuedientu thì chỉ máy đổi mật khẩu mới đăng nhập được?

T thuynga92

Chữ ký số BKAV chưa hết hạn nhưng trên thuedientu báo hết bạn không nộp được tờ khai, giờ phải làm sao ạ?

T thuynga92

Lỗi thuedientu không đọc được nội dung tờ khai xml

T thuynga92

Lỗi đổi pass thuedientu mãi không đúng

T thuynga92

Lỗi mật khẩu mới không hợp lệ trên thuedientu phải làm sao?

T thuynga92

Hướng dẫn fix lỗi tự thoát HTKK mọi phiên bản vĩnh viễn trên máy tính

T thuynga92

Phần mềm iTaxViewer phiên bản 1.6.3 ngày 02/03/2020

T thuynga92

Lỗi ký xong mất file không nộp được tờ khai thuế

T thuynga92

Phần mềm ký offline hỗ trợ ký báo cáo thuế của Tổng Cục Thuế

T thuynga92

Lỗi khi vào trang thuedientu in tờ gia hạn nộp thuế

T thuynga92

Lỗi cài HTKK xong không cho nhập mã số thuế để kê khai

T thuynga92

Lỗi đăng nhập vào trang thuế điện tử

T thuynga92

Phần mềm HTKK không cho nhập đủ MST của chi nhánh

T thuynga92

Sửa ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn trên HTKK thì làm như thế nào?

T thuynga92

Làm cách nào in được tờ khai quyết toán thuế đã nộp?

T thuynga92

Đã đăng ký tài khoản ngân hàng với SKHĐT nhưng không đăng ký nộp thuế điện tử được?

T thuynga92

Lỗi là kỳ hạch toán trước kỳ bắt đầu chọn kê khai phải làm sao?

T thuynga92

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 4.3.9

T thuynga92

Không vào được user mst-ql trên thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tiền thuế ?

T thuynga92

Phần mềm htkk tự nhảy thuế thu nhập cá nhân không đúng?

T thuynga92

Không truy cập vào được trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tờ khai

T thuynga92

Lỗi khi dùng chữ ký số trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

T thuynga92

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.4

T thuynga92
Top