Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Người lao động nghỉ sinh khi đóng bảo hiểm được 5 tháng

hochoi hochoi

Người lao động nghỉ thai sản đi làm trước thời hạn có phải đóng bảo hiểm không?

hochoi hochoi

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm được 11 tháng?

hochoi hochoi

Cơ quan bảo hiểm trả tiền thai sản theo quý có đúng không?

hochoi hochoi

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh được hưởng 6 ngày hay 7 ngày trợ cấp bảo hiểm?

hochoi hochoi

Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

hochoi hochoi

Đóng bảo hiểm từ t10/2019 nhưng do dịch nghỉ 1 tháng vậy tháng 10/2020 có được hưởng thai sản không?

hochoi hochoi

Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

hochoi hochoi

Công nhân viên không chịu tham gia bảo hiểm giờ phải làm sao

hochoi hochoi

Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà công ty vẫn đang tham gia bảo hiểm thì có cần làm gì không?

hochoi hochoi

Xin hỏi về cách tính tiền nghỉ ốm dài ngày cho người lao động

hochoi hochoi

Giải trình chế độ thai sản khi nhân viên đóng bhxh 7 tháng trước khi sinh?

hochoi hochoi

Hưởng trợ cấp 1 lần bhxh với người lao động vợ không tham gia bhxh?

hochoi hochoi

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

hochoi hochoi

Đóng bảo hiểm cho người lao động trước có được không?

hochoi hochoi

Công ty trích bảo hiểm nhưng không đóng cho nhân viên giờ phải làm sao?

hochoi hochoi

Có cách nào tự mình sang cơ quan bảo hiểm lấy thẻ bảo hiểm y tế hay không?

hochoi hochoi

Muốn kiện công ty vì không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc

hochoi hochoi

Thay đổi hộ khẩu khác tỉnh thì thẻ bhyt và sổ bhxh có gặp vấn đề gì khi hưởng thai sản không?

hochoi hochoi

Giải trình số lao động bảo hiểm khác với số lao động quyết toán thuế TNCN?

hochoi hochoi

Giữa tháng 4 báo giảm lao động nhưng vẫn đóng tiền giờ bảo hiểm báo đóng dư làm sao?

hochoi hochoi

Thông báo tiền đóng bảo hiểm bị sai giữa cơ quan bảo hiểm và tiền trên bảng kê của kế toán?

hochoi hochoi

Đóng bảo hiểm xã hội ở 2 công ty một lúc có được không?

hochoi hochoi

Đã chuyển tiền nộp bảo hiểm nhưng trên C12 vẫn báo chưa nộp phải làm sao?

hochoi hochoi

Có được đóng bảo hiểm xã hội truy thu các tháng trước hay không?

hochoi hochoi

Tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không được chốt sổ thì giờ đóng theo sổ bhxh cũ hay sao ạ?

hochoi hochoi

Vừa khai báo bảo hiểm cho nhân viên thì nhân viên nghỉ phải làm sao?

hochoi hochoi

Cơ quan bảo hiểm yêu cầu mang hồ sơ lương và quyết toán thuế để rà soát nhưng không có công văn?

hochoi hochoi

Vào công ty làm phải đóng bảo hiểm 50% thì có nên đóng không?

hochoi hochoi

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT?

hochoi hochoi
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top