Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Công ty nợ tiền bảo hiểm không đóng và chốt được thì có được hưởng lương hưu không

hochoi hochoi

Chế độ dưỡng sức sau sinh đẻ mổ thì cần thủ tục gì?

hochoi hochoi

Đóng truy thu bảo hiểm và xác định mức đóng

hochoi hochoi

Công ty cũ chưa đóng và chốt sổ, người lao động muốn đóng và chốt thì làm như thế nào

hochoi hochoi

Đăng ký bảo hiểm cho nhân viên thì cần giấy tờ gì?

hochoi hochoi

Truy thu bảo hiểm xã hội từ năm cũ bây giờ không biết phải xử lý làm sao xin được giúp đỡ

hochoi hochoi

Thủ tục báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc gồm những gì?

hochoi hochoi

Thut tục báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc gồm những gì?

hochoi hochoi

Công ty TNHH 2 thành viên giám đốc không hưởng lương thì có phải tham gia bhxh không?

hochoi hochoi

Nhân viên công ty đang tham gia bảo hiểm tự nguyện ở địa phương giờ khai tăng bảo hiểm ở công ty như thế nào?

hochoi hochoi

Nhân viên có bầu 2 tháng mới vào công ty thì có được hưởng bảo hiểm thai sản không

hochoi hochoi

Đã nghỉ việc nhưng công ty cũ vẫn tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên

hochoi hochoi

Người lao động nghỉ sinh khi đóng bảo hiểm được 5 tháng

hochoi hochoi

Người lao động nghỉ thai sản đi làm trước thời hạn có phải đóng bảo hiểm không?

hochoi hochoi

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm được 11 tháng?

hochoi hochoi

Cơ quan bảo hiểm trả tiền thai sản theo quý có đúng không?

hochoi hochoi

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh được hưởng 6 ngày hay 7 ngày trợ cấp bảo hiểm?

hochoi hochoi

Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

hochoi hochoi

Đóng bảo hiểm từ t10/2019 nhưng do dịch nghỉ 1 tháng vậy tháng 10/2020 có được hưởng thai sản không?

hochoi hochoi

Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

hochoi hochoi

Công nhân viên không chịu tham gia bảo hiểm giờ phải làm sao

hochoi hochoi

Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà công ty vẫn đang tham gia bảo hiểm thì có cần làm gì không?

hochoi hochoi

Xin hỏi về cách tính tiền nghỉ ốm dài ngày cho người lao động

hochoi hochoi

Giải trình chế độ thai sản khi nhân viên đóng bhxh 7 tháng trước khi sinh?

hochoi hochoi

Hưởng trợ cấp 1 lần bhxh với người lao động vợ không tham gia bhxh?

hochoi hochoi

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

hochoi hochoi

Đóng bảo hiểm cho người lao động trước có được không?

hochoi hochoi

Công ty trích bảo hiểm nhưng không đóng cho nhân viên giờ phải làm sao?

hochoi hochoi

Có cách nào tự mình sang cơ quan bảo hiểm lấy thẻ bảo hiểm y tế hay không?

hochoi hochoi

Muốn kiện công ty vì không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc

hochoi hochoi
Top