Lao động tiền lương

Phụ cấp tiền nhà vào lương thì cần thủ tục gì để đưa vào chi phí hợp lý?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Bộ luật số 45/2019/QH14 - Bộ luật lao động áp dụng từ 01/01/2021

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định 28/2020/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Bảng lương liệu có hợp lý không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Cơ quan thuế loại phụ cấp nuôi con nhỏ mà không biết lý do tại sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Báo cáo lao động 6 tháng đầu năm khi cho tạm hoãn thực hiện hợp đồng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công ty tham gia bảo hiểm nhưng không đóng kinh phí công đoàn giờ bị truy thu?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Trợ cấp thất nghiệp sau sinh phải nghỉ công ty vì chấm dứt hợp đồng lao động

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần thì gửi hồ sơ về đâu?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Chi tiền ăn ca cho công nhân nhưng không cho vào bảng lương có được đưa vào chi phí hợp lý không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hợp đồng lao động thời vụ ai có cho mình xin mẫu với

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Không được hưởng trợ cấp ncovid19 vì đóng bhxh cho người lao động

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Làm công văn xin ý kiến của UBND tỉnh cho người nước ngoài nhập cảnh

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xin tư vấn về hợp đồng lao động cho nhân công thuê ngoài?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ ncovid19 bảo hiểm yêu cầu phải làm thủ tục giảm lao động mới nhận được tiền

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Có khống chế mức tiền ăn lương và ăn ca 730k/1 tháng không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Đã ai nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước do ảnh hưởng dịch ncovid19 chưa ạ?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Một chứng minh thư nhân dân được làm hợp đồng thời vụ bao nhiêu lần 1 năm?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nhờ hướng dẫn chính sách tiền lương với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Lao động ký 1 tháng 1 lần có phải tham gia BHXH không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Phải đi đâu làm thủ tục hưởng trợ cấp dịch covid19 cho người lao động?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thủ tục hưởng gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng covid19

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Ai là người ký hợp đồng lao động cho giám đốc công ty tnhh?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hộ nghèo và cận nghèo có được hưởng trợ cấp dịch bệnh ncovid-19 không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nhân viên ký hợp đồng lao động nhưng chưa tham gia bảo hiểm có được hưởng trợ cấp covid19 không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xin thang bảng lương giải trình với thanh tra bảo hiểm xã hội

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Báo cáo lao động 6 tháng đầu năm khi cho tạm hoãn thực hiện hợp đồng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công ty tham gia bảo hiểm nhưng không đóng kinh phí công đoàn giờ bị truy thu?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Trợ cấp thất nghiệp sau sinh phải nghỉ công ty vì chấm dứt hợp đồng lao động

Thanh Nguyen Thanh Nguyen
Top