Hóa đơn chứng từ

Hóa đơn điện tử khách hàng sửa tay đã kê khai giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp bỏ trốn bây giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông báo sử dụng hóa đơn điện tử rồi nhưng tra cứu thì không thấy thông tin

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn điện tử không hiện ngày ký số phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Chiết khấu trên hóa đơn VAT cho dịch vụ quảng cáo như vậy có hợp lệ chưa?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Có phải xuất hóa đơn điện tử khi xuất khẩu và ngày lập ngày ký khác nhau được không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Sai ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn trong thông báo phát hành hóa đơn giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công ty khác nhờ công ty mình xuất hóa đơn nhân công như vậy có ổn không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào và dùng phần mềm nào đọc?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Cách nộp mẫu 08 lên sở kế hoạch đầu tư như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công văn xin được miễn thuế môn bài với văn phòng đại diện mới thành lập

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Mức phạt kê khai sai thông tin báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công văn yêu cầu đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử vậy có phải hủy hóa đơn giấy không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Sai sót khi làm tờ khai bổ sung điều chỉnh nhầm từ chỉ tiêu 37 sang chỉ tiêu 22 giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn VAT thi công lắp đặt nhưng không tính chi phí có sao không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công ty doanh thu 50 tỷ nộp tờ khai thuế theo tháng thì báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn vat điện tử cho khách hàng bị thiếu mst phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thủ tục điều chỉnh,lập bổ sung, hủy bỏ hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn điện tử năm cũ chưa ký giờ cks hết hạn không được phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Ai là người ký trên biên bản thu hồi hóa đơn gtgt đã lập?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Có được xuất hóa đơn gtgt vận tải khi công ty mình không kinh doanh vận tải

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn ghi thanh toán tiền mặt nhưng khách hàng thanh toán chuyển khoản có sao không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Quy định làm tròn số trên hóa đơn VAT như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Phát hành hóa đơn gtgt điện tử thì có cần nộp bản giấy không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công ty ngừng hoạt động tháng 5 có làm được báo cáo quý 2 luôn không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Trên 1 hóa đơn gtgt có thể xuất 1 mặt hàng 2 giá khác nhau không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Chi nhánh có xuất hóa đơn được cho công ty mẹ không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn ghi nhận học phí như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn GTGT của công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Hàn Quốc khác

Thanh Nguyen Thanh Nguyen
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top